Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej
zespół
formy pomocy
oferta
kontakt
linki
Centre for Psychoanalytic Therapy
Le Centre de Thérapie Psychanalytique

 

Formy pomocy psychoterapeutycznej

Konsultacje - wstępne spotkania z psychoterapeutą, które pozwalają na określenie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii. Są to spotkania indywidualne, małżeńskie lub rodzinne. Pojedyncza konsultacja trwa około godziny.

Długoterminowa psychoterapia indywidualna - ten rodzaj współpracy jest proponowany, gdy pacjent po wstępnych konsultacjach ma wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą i odczuwa potrzebę osobistego rozwoju.
Warunki psychoterapii ustalane są indywidualnie, w rozmowie z psychoterapeutą. Wspólnie ustala się częstotliwość spotkań od dwóch do pięciu sesji w tygodniu, w zależności od możliwości i potrzeb. Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się w stałych terminach.